Oferta i zespół

Trzy Krzesła
Ośrodek Psychoterapii
i Leczenia Uzależnień

Wrocław, ul. Włodkowica 10/10

Aktualności:

Najnowsze informacje o naszej działalności (aktualizacja: 30.01.2024):

  • Zapisy na konsultacje do tegorocznej grupy DDA/DDD możliwe będą od 1.02.2024 w rejestracji Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Wszystkich Św. 2, tel. 71 326 67 30  (więcej informacji)
  • W czwartki w godz. 17.00 - 19.00 odbywa się terapia grupowa dla osób uzależnionych. Grupa ma charakter otwarty - dołączyć do niej można w każdym momencie jej trwania. Zapisy u p. Ludmiły Krawczyk (więcej informacji)
  • Dla kobiet chcących przełamywać swoje bariery językowe polecamy cotygodniowe grupowe konwersacje w języku angielskim (poniedziałki godz. 19.30 - 21.00 oraz piątki, godz. 16.00 - 17.30). Więcej informacji na facebookowej stronie Wroclaw Women's Circle

Oferta ośrodka:

Psychoterapia indywidualna:
50-minutowe cotygodniowe sesje z terapeutą prowadzącym. Długość trwania terapii zależna jest od zgłaszanych problemów i jest omawiana z terapeutą podczas pierwszych spotkań.
Zapisy mailowo lub telefonicznie u wybranego terapeuty.
Koszt sesji: 180 zł

Psychoterapia grupowa:
- grupa podstawowa dla osób uzależnionych. Prowadzenie: Ludmiła Krawczyk. Spotkania odbywają się w czwartki w godz. 17.00 - 19.00. Grupa ma charakter otwarty - zapisać na nią można się u osoby prowadzącej. Więcej informacji o grupie podstawowej (link)
grupy  terapeutyczne DDA/DDD finansowane przez Urząd Miasta Wrocław. Mają one charakter zamknięty - w trakcie ich trwania nie włączamy do nich nowych osób.  Nabór do kolejnej 15. edycji przewidziany jest na początek 2024 r. Prowadzenie: Grzegorz Siuta i Kamila Sidorowicz.
- Trening umiejętności DBT (oparty na Terapii Dialektyczno - Behawioralnej). Dla osób uzależnionych jest on zalecaną kontynuacją terapii na etapie pogłębionym, ale biorą w nim udział nie tylko osoby uzależnione. W jego skład wchodzą moduły treningu interpersonalnego, regulowania emocji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych i uważności. Spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 17.00 - 19.00. Prowadzenie: Grzegorz Siuta i Olga Podolec.

Wraz z rozwojem Ośrodka oferta spotkań grupowych będzie stale poszerzana.

Trening umiejętności DBT (oparty na terapii dialektyczno - behawioralnej)

W skład Treningu umiejętności DBT wchodzą 3 dwumiesięczne moduły, każdy połączony z treningiem uważności (istnieje możliwość uczestniczenia jedynie w wybranym module.). W czasie całego treningu doskonalone są umiejętności związane z uważnością, regulacją emocji, przetrwaniem sytuacji kryzysowych (w tym nawrotów choroby uzależnieniowej) oraz relacjami interpersonalnymi (budowanie relacji, asertywność, komunikacja).
Spotkania odbywają się w poniedziałki w godz. 17.00 - 19.00 w Ośrodku "Trzy Krzesła".
Prowadzący: Grzegorz Siuta i Olga Podolec
Miesięczny koszt to 480 zł (za 4 dwugodzinne spotkania)
Zapisy u osób prowadzących

Grupa podstawowa dla osób uzależnionych

Rozpoczęliśmy kolejny cykl Grupy podstawowej dla osób uzależnionych. Pełna terapia w jego ramach trwa ok. 9 miesięcy.
Spotkania odbywają się w czwartki w godz. 17.00-19.00
Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że dołączyć do niej można w każdym momencie jej trwania.
Prowadząca: Ludmiła Krawczyk
Miesięczny koszt za 4 dwugodzinne spotkania: 320 zł
Zapisy u osoby prowadzącej.

Badania dla kierowców

Ośrodek "Trzy Krzesła" prowadzi sesje diagnostyczne i terapeutyczne dla kierowców starających się o odzyskanie prawa jazdy utraconego za jazdę pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Diagnozę prowadzą certyfikowani specjaliści terapii uzależnień: Aleksandra Derwich - Nowak i Grzegorz Siuta.
Koszt sesji diagnostycznej: 250 zł
Wydanie zaświadczenia: 50 zł.

Grupa dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA i DDD)

Dwuletnie grupy terapeutyczne finansowane ze środków Urzędu Miasta Wrocław (bezpłatne dla uczestników). Grupy rozpoczęły już swoje spotkania, mają one charakter zamknięty - po wyłonieniu uczestników nie są do nich włączane nowe osoby. 
Zapisy na konsultacje do tegorocznej grupy od 1 lutego poprzez rejestrację Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Wszystkich Św. 2, tel. 71 326 67 30

Prowadzący: Grzegorz Siuta i Kamila Sidorowicz

Grupa pogłębiona dla osób uzależnionych

Spotkania dla osób uzależnionych na etapie pogłębionym prowadzimy w ramach Treningu umiejętności DBT. Ma on naukowo udowodnioną skuteczność w leczeniu osób uzależnionych na tym etapie terapii.

Wroclaw Women's Circle

Udostępniamy swoją przestrzeń na Kręgi Kobiet prowadzone w języku angielskim. Spotkania odbywają się w co drugi piątek w godz. 18.00 - 20.00
Dla kobiet chcących doskonalić swoje umiejętności językowe organizowane są również spotkania grupowe i konwersacje w języku angielskim - grupa spotyka się w poniedziałki w godz. 19.30 - 21.00 i piątki w godz. 16.00 - 17.30. 

Psychoterapia online:
Sesje na platformie zoom / skype, dla osób, które nie mogą uczestniczyć w sesjach indywidualnych w Ośrodku na ulicy Włodkowica. 
Koszt: 180 zł

Warsztaty:
Oferta warsztatowa wkrótce.Zespół

Ośrodka "Trzy Krzesła"

Aleksandra Derwich - Nowak

Absolwentka jednolitych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność - psychologia kliniczna. Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego, w tym ponad 25 lat jako psychoterapeuta. Praktyka zawodowa zebrana podczas pracy w poradni zdrowia psychicznego, w ambulatoryjnym oraz szpitalnym lecznictwie uzależnień i współuzależnienia, jako biegły sądowy, we własnym gabinecie psychoterapeutycznym oraz poprzez tworzenie i realizację wielu niezależnych projektów profilaktycznych, rozwojowych, a także terapeutycznych.
Twórca autorskich całościowych programów leczenia uzależnień.
Prekursor w kwestii tworzenia i wdrażania pierwszych w Polsce zintegrowanych programów terapeutycznych dla nałogowych hazardzistów.
Autorka książki „Patologiczny hazard - poradnik dla osób grających niebezpiecznie.”
Pracuje z osobami dorosłymi, a w pracy łączy różne podejścia (integratywność), w zależności od potrzeb pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem optyki humanistycznej oraz poznawczo-behawioralnej.
Swoją pracę od lat poddaje systematycznej superwizji u superwizorów PTP. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sekcja psychoterapii.

Wybrane szkolenia:
- Całościowe szkolenie oraz superwizja w zakresie psychoterapii integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
- Całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Studium Terapii Uzależnień przy PARPA w Warszawie - państwowy certyfikat specjalisty w tym obszarze
- Diagnoza kliniczna DSM IV TR - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
- Integratywna psychoterapia depresji
- Psychoterapia krótkoterminowa - podejście integrujące
- Praca psychologiczna nad zaburzeniami kontroli zachowań
- Terapia ofiar i sprawców przemocy
- Hipnoza kliniczna


Zapisy pod numerem telefonu: 601 566 030

Grzegorz Siuta

Od 16 lat prowadzi terapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Ukończył kompleksowe szkolenie psychoterapii integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Posiada również certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. W 2022 ukończył studia podyplomowe Szkoły Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów PTTPB i p. Jolanty Ryniak.

Ukończone kursy i szkolenia:
- całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii integratywnej - Studium Psychoterapii Integratywnej (wraz z roczną superwizją) Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
- specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia - Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień - certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragławskiej (w trakcie certyfikacji)
- integratywna psychoterapia depresji
- diagnoza kliniczna DSM-IV-TR
- dialog motywujący
- psychoterapia zaburzeń lękowych
- psychoterapia uzależnień oparta na podejściu poznawczo - behawioralnym
- magister psychologii oraz magister kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim

Zapisy pod numerem telefonu: 691 162 840

Ludmiła Krawczyk

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, specjalność - psychologia kliniczna. Ukończyła szkolenia w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Kliniczne doświadczenie zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz  Poradni Psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z Poradnią Psychologiczną "Era Psyche" w Kiełczowie. 
Przez wiele lat pracowała w branży filmowej przy tworzeniu i charakteryzacji postaci. Druga pasja: psychologia pozwalała osiągać równowagę i spełnienie życiowe  a finalnie doprowadziła do dalszego kształcenia w tym kierunku. Obecnie koncentruje się na pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i zachowań. Pracuje również z rodzinami i bliskimi osób uzależnionych oraz osobami w kryzysie. W swojej pracy wykorzystuje swoje doświadczenie, życiowy kapitał i zdobytą wiedzę kliniczną. Aktywnie dokształca się na szkoleniach i seminariach, by wspólnie z klientem osiągać drogę dobrego życia. Pracuje pod opieką superwizora Ośrodka "Trzy Krzesła"

Wybrane kursy i szkolenia:
- psychologia kliniczna Uniwersytetu SWPS w Warszawie
- Kryzys psychologiczny - interwencja kryzysowa w PSR (Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązanie)
- Praca z klientem w kryzysie i po traumie - interwencja kryzysowa.
- TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu) w obliczu lęku
- Staż w Poradni Psychologicznej "Era Psyche"

Zapisy pod numerem telefonu: 501 195 110

Olga Podolec

Psychoterapeutka humanistyczno- doświadczeniowa. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika (NWSP w Białymstoku), 650 godzinne szkolenie Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok oraz studia podyplomowe w zakresie Psychologia Pozytywna na SWPS w Sopocie. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistycznym (doświadczeniowym) w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała odbywając staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia w Stalowej Woli, w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Białymstoku, gdzie przez kilka lat prowadziła terapię grupową i indywidualną (z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, a także dorosłymi osobami z rodzin dysfunkcyjnych) oraz prywatnym gabinecie, pracując psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w codziennym funkcjonowaniu. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Wybrane warsztaty i szkolenia:
- szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień TSR, Centrum TSR)
- szkolenie dot. prowadzenia i realizacji Programu Ograniczania Picia (CARE Brok)
- szkolenie dot. pracy terapeutycznej z młodym pacjentem i jego rodziną (CARE Brok)
- warsztat dot. inteligencji emocjonalnej (prowadzone przez John Pellitteri, Instytut Rozwoju Emocji)
- szkolenie dot. terapii stanów EGO w leczeniu osób uzależnionych i współuzależnionych (prowadzone przez Leszek Sagdyn, WOPiTU);
- seminarium dot. treningu uważności (mindfunless) jako metody zapobiegania nawrotom w uzależnieniu (Fundacja Etoh)
- szkolenie dot. schematów osobistych w pracy z DDA (Fundacja Etoh);
- warsztat dot. poczucia własnej wartości (prowadzony przez Anna Dodziuk, Warszawskie Centrum Psychologiczne)
- warsztat dot. sztuki dobrego życia (prowadzony przez Ewa Woydyłło- Osiatyńska, Instytut Psychologii i Edukacji „Charaktery”)
- warsztat dot. spotkania z krytykiem wewnętrznym (prowadzony przez Claude Missiaen, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra)
- warsztat dot. Focusing’u (prowadzony przez Dariusz Tkaczyk, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra)

Zapisy pod numerem telefonu: 535 000 554

Zapisy na terapię mailowo lub bezpośrednio telefonicznie u wybranych terapeutów.

adres:

Ośrodek psychoterapii "Trzy Krzesła"
ul. P. Włodkowica 10/10
50-072 Wrocław

osrodektrzykrzesla@gmail.com

kontakt telefoniczny:

Aleksandra Derwich - Nowak: 601 566 030
Grzegorz Siuta: 691 162 840
Ludmiła Krawczyk: 501 195 110
Olga Podolec: 535 000 554

Google Map Initialization...

Grzegorz Siuta Spółka partnerska psychologów
nr konta: 63 1140 2004 0000 3802 8197 5121

Drag & Drop Website Builder