Trening umiejętności DBT

(oparty na terapii dialektyczno - behawioralnej)

Czym jest trening umiejętności DBT?

Terapia dialektyczno - behawioralna (DBT) jest psychoterapią opartą na dowodach naukowych. Opiera się na terapii poznawczo - behawioralnej w którą włącza również inne narzędzia i ćwiczenia. Pierwotnie była stosowana w leczeniu zaburzeń osobowości typu borderline (BPD), obecnie wykorzystuje się ją w leczeniu wielu innych zaburzeń i objawów dysregulacji emocjonalnej i kontroli impulsów, w tym również w leczeniu uzależnień.
Proponowany trening umiejętności DBT jest praktycznym warsztatem kształcącym umiejętności pomagające w regulacji emocji, poprawie relacji interpersonalnych i radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Ma on naukowo potwierdzoną skuteczność w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych i poprawie codziennego funkcjonowanie. Umiejętności te wymagają jednak praktyki - tak jak ćwiczenie mięśni - aby ich działanie mogło być w pełni odczuwane w codziennym życiu.
Głównym elementem treningu jest uważność. Jest to pierwszy z czterech jego modułów i włączany jest w każdą jego część . Praktyka uważności pomaga żyć chwilą obecną i przestać trzymać się bolesnych wspomnień lub obaw. Rozwija też dystans  do trudnych sytuacji, co pozwala inaczej na nie reagować. Dzięki uważności łatwiej też wykorzystać narzędzia proponowane w treningu DBT. Uczestnicy treningu będą mieli okazje wypróbować szereg przydatnych technik terapeutycznych a następnie na podstawie otrzymanych materiałów kontynuować ich ćwiczenie w ramach pracy własnej.

Program treningu 

Trening umiejętności DBT składa się z 4 modułów:
- Uważność
- Regulacja emocji
- Umiejętności przetrwania sytuacji kryzysowych (w tym nawrotów choroby uzależnieniowej) 
- Umiejętności interpersonalne (budowanie relacji, asertywność, komunikacja)

Każdy z modułów obejmuje 6 spotkań + 2 spotkania poświęcone uważności. Podstawą treningu jest uważność, dlatego poprzedza ona kolejne części treningu. Cały cykl to 24 spotkania po 2 godziny każde.
Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczym bloku składającym się z 2 tyg. ćwiczeń uważności i 6 spotkań wybranego modułu.

Sprawy organizacyjne

Rozpoczęcie treningu: 13.03.2023. Spotkania odbywać będą się w poniedziałki w godz. 17.00 - 19.00
Miejsce: Ośrodek psychoterapii "Trzy Krzesła", ul. P Włodkowica 10/10, Wrocław
Prowadzący: Grzegorz Siuta i Olga Podolec


Koszt: 480 zł / m-c (za 4 spotkania w miesiącu). Cały trening trwa pół roku. Pojedynczy blok obejmuje 8 spotkań (2 tyg. uważności + 6 tyg. kolejnego modułu)
Zapisy i informacje u osób prowadzących

Kontakt

Wrocław, ul. Włodkowica 10/10
(Budynek Wall St. House)

Aleksandra Derwich - Nowak: 601 566 030
Grzegorz Siuta: tel. 691 162 840
Ludmiła Krawczyk: 501 195 110
Olga Podolec: 535 000 554

Poniedziałek - Piątek: 9.00–20.00
Weekend: oferta warsztatowa

Parkingi płatne przy NFM lub na ul. Włodkowica

Grzegorz Siuta Spółka partnerska psychologów
nr konta: 63 1140 2004 0000 3802 8197 5121

HTML Code Creator