o mnie

Terapię indywidualną i grupową osób dorosłych prowadzę od kilkunastu lat. Organizuję również szkolenia z technik relaksacyjnych, treningu uważności oraz pracy z trudnymi emocjami. Pracuję w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia oraz prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. W ramach poradni swoją pracę poddaję stałej superwizji u p. Jolanty Ryniak.
Obecnie w swojej pracy opieram się głównie na podejściu poznawczo - behawioralnym, które jest metodą o udowodnionej skuteczności w leczeniu takich zaburzeń jak depresja, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia osobowości. Jestem członkiem PTTPB (Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej), wchodzącego w skład European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczo- behawioralnej różnych krajów.


Szkolenia, ukończone kursy:

  • całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii integratywnej - Studium Psychoterapii Integratywnej (wraz z roczną superwizją) Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
  • specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia - Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień - certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragławskiej (w trakcie)
  • integratywna psychoterapia depresji
  • diagnoza kliniczna DSM-IV-TR
  • dialog motywujący
  • psychoterapia zaburzeń lękowych
  • psychoterapia uzależnień oparta na podejściu poznawczo - behawioralnym
  • magister psychologii oraz magister kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim

Adres

ul. Legnicka 57W / 5
Wrocław

Kontakt

tel. 691 162 840
email: enso.wro@gmail.com

Made with Mobirise web page theme