Grzegorz Siuta

psycholog / psychoterapeuta

aktualności:

wpis: 05.03.2021

Grupy terapeutyczne DDA/DDD

5 marca br. rozpoczęliśmy 12 edycję grupy terapeutycznej DDA/DDD, kontynuujemy również spotkania grupy pogłębionej. Obie grupy pracują w formule zamkniętej - bez możliwości dołączenia nowych osób.

Powrót do gabinetu

Od lutego - w ograniczonym zakresie - wracam do gabinetu przy ul. Legnickiej. Nadal pozostanie możliwość sesji on-line.

Trening umiejętności DBT - spotkania nadal wstrzymane

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią od marca 2020 stacjonarne spotkania grupowe - w tym Trening Umiejętności DBT w ramach etapu pogłębionego terapii uzależnień - nie odbywają się.

psycholog / psychoterapeuta

GRZEGORZ SIUTA

o mnie:

Od 15 lat prowadzę terapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Ukończyłem kompleksowe szkolenie psychoterapii integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Posiadam również certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Obecnie uczestniczę w studiach podyplomowych Szkoły Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Pracuję w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia oraz prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u p. Jolanty Ryniak oraz u superwizorów PTTPB: p. Marii Gałuszko - Węgielnik, p. Bartłomieja Walczaka i in.
Obecnie w swojej pracy opieram się głównie na podejściu poznawczo - behawioralnym, które jest metodą o udowodnionej skuteczności w leczeniu takich zaburzeń jak depresja, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia osobowości. Jestem członkiem PTTPB (Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej), wchodzącego w skład European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczo- behawioralnej różnych krajów.

ukończone kursy i szkolenia:

- całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii integratywnej - Studium Psychoterapii Integratywnej (wraz z roczną superwizją) Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
- specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia - Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień - certyfikat specjalisty terapii uzależnień i współuzależnienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Szkoła Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragławskiej (w trakcie)
- integratywna psychoterapia depresji
- diagnoza kliniczna DSM-IV-TR
- dialog motywujący
- psychoterapia zaburzeń lękowych
- psychoterapia uzależnień oparta na podejściu poznawczo - behawioralnym
- magister psychologii oraz magister kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim

psychoterapia:

W swojej pracy wykorzystuję techniki terapeutyczne o naukowo udowodnionym działaniu, głównie skupione wokół modalności poznawczo - behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "trzeciej fali", tj. Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), uważności, Terapii Dialektyczno - Behawioralnej (DBT), Terapii Schematów i in. Prowadzę sesje indywidualne oraz terapię grupową.
Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się w gabinecie przy ulicy Legnickiej 57W, lokal nr 5 (III piętro), we Wrocławiu (przystanek tramwajowy Małopanewska - okolice CH Magnolia). W lokalu znajduje się poczekalnia. Przed wizytą należy umówić się na konkretną datę i godzinę spotkania. W obecnych warunkach spotkania odbywają się głównie on-line na platformie zoom lub skype.
Koszt 50 minutowej sesji: 140 zł. 

psychoterapia grupowa:

Od 12 lat, wspólnie z koterapeutką - p. Kamilą Sidorowicz, prowadzę dwuletnią terapię grupową DDA/DDD (Dorosłych Dzieci Alkoholików / Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych) finansowaną ze środków Urzędu Miasta Wrocław. Grupy mają charakter zamknięty. Nabór do nich odbywa się na początku roku. Informacje o kolejnych edycjach pojawiają się na stronie w zakładce: INFORMACJE

Od stycznia 2019 w ramach Poradni Terapii Uzależnień prowadzę Trening Umiejętności oparty na Terapii Dialektyczno - Behawioralnej (DBT). Trening przeznaczony jest dla osób uzależnionych na pogłębionym etapie terapii. Obecnie ze względu na pandemię spotkania te zostały wstrzymane.

kontakt:

wolne godziny:
Osoby zainteresowane terapią proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

adres:
ul. Legnicka 57W/5, 54-203 Wrocław

Website was designed with Mobirise